16. Hardcopy & Flashdisk


Hardcopy & Flashdisk adalah produk keluaran terakhir dalam bentuk fisik dari Suba-arch. Printout ini berguna untuk mempermudah membuka acuan kerja bagi team pelaksana atau anda bila berada di lapangan. Bila anda memerlukan hardcopy tambahan, anda bisa request penambahan cetak kepada tim kami atau mencetak secara mandiri melalui flashdisk yang telah Kami lampirkan berbagai soft-file di dalamnya.

Rate this post